Vastgoedbeheerder in Arnhem

Vastgoedbeheer in Arnhem op een wijze die efficiënt en rendabel is, vereist kennis van zaken. Van de markt, van gebouwen en van de mogelijkheden en noodzakelijkheden in vastgoedmanagement.  Dat, en een waardevol netwerk vindt u bij onze vastgoedbeheerders. Een belangrijke toegevoegde waarde om ook uw objecten goed te laten renderen. Nu en in de toekomst.

Alles in eigen hand!

 • Wij gaan altijd voor een langdurige samenwerking
 • Bij ons is afspraak een afspraak
 • Wij beheren zakelijk en particulier vastgoed
 • Communicatie is alles
 • Wij beheren vastgoed door heel het land

Onze vastgoedbeheer diensten

Commercieel vastgoedbeheer in Arnhem

Commercieel vastgoedbeheer in Arnhem e.o. voor alles rondom de verhuur van uw pand, van het bepalen van de huurprijzen tot de werving van huurders en veel meer.

Bij De Gelderse Beheermaatschappij B.V. staan deskundigheid en betrouwbaarheid voorop. Wij dragen de uiterste zorg om uw vastgoed veilig te verhuren. De basis hiervan leggen wij al bij het screenen van de potentiele huurders. Daarnaast bieden wij alle kennis, documenten en tools om een veilig huurtraject te realiseren.

Het screenen van toekomstige huurders wordt door ons als zeer belangrijk gezien. Wij voeren de screening uit in een beveiligde omgeving in samenwerking met Huurcheck Nederland. Zij voeren bijvoorbeeld een BKR, EDR, Keesing check uit waarbij zij kunnen achterhalen of uw toekomstige huurder bekend is in het landelijke register Schuldsanering en/of er verband is met witwaspraktijken, fraude of terrorismefinanciering.

De ID-check is ook een belangrijk onderdeel van de screening. Hierbij controleren we de echtheid van de documenten.

Technisch en financieel management van uw vastgoed met o.a. facilitair beheer, 24-uurs service, energiemanagement en de inkoop en planning van onderhoud.

De Gelderse Beheermaatschappij B.V. is één van de weinige vastgoedbeheerder in Arnhem met een echte 24-uurs service. Zowel huurders als verhuurders kunnen 24 uur per dag 7 dagen per week een van onze medewerkers bereiken. Daarnaast kunnen huurders ons ook telefonisch, per mail, via een eventueel portaal contacteren. Huurders en verhuurders zijn ook welkom bij ons op kantoor in Oosterbeek nabij Arnhem.

Bij De Gelderse Beheermaatschappij B.V. beheren we objecten door heel Nederland. Van bedrijfsruimtes, woon(zorg)gebouwen en kantoren tot winkelcentra, parkeergarages en logistiek vastgoed. Of u nu een beheeroplossing zoekt voor bestaande bouw of nieuwbouw, u kunt bij ons terecht in de regio Gelderland; Arnhem, Nijmegen e.o. Persoonlijk en deskundig beheren wij uw pand waarbij maximaal rendement nooit uit het oog verloren wordt.

Administratief en financieel vastgoedbeheer

Administratief en financieel vastgoedbeheer omvat werkzaamheden die financieel of administratief van aard zijn die helpen bij het goed laten renderen van vastgoed.

Denk hierbij aan de volgende punten:

 • Het monitoren van tijdige betaling van de huurvorderingen
 • De registratie en de verwerking van de huurbedragen, inclusief de eventuele vergoeding of voorschotbedragen voor service- en energiekosten
 • Aanmaningen inzake achterstallige (huur)bedragen, alsmede het eventueel inschakelen van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder tot het nemen van gerechtelijke maatregelen (bij inschakelen incassobureau/gerechtsdeurwaarder worden de kosten doorbelast aan de opdrachtgever)

Administratieve verwerking van eventuele bijkomende leveringen en diensten als vastgoedbeheerder;

 • Werkzaamheden in verband met eventuele bewonerswisselingen, dan wel eventuele overeengekomen periodieke huurprijswijzigingen, één en ander voor zover tussen opdrachtgever en huurder overeengekomen;
 • Bij beëindiging van de huurovereenkomst de huurder aansprakelijk stellen voor eventueel geconstateerde schade, c.q. beschadigingen en/of vermissingen, met inbegrip van het (laten) verhalen van de daarmee gemoeide kosten op de (ex)huurder, c.q. verrekening daarvan met de eventueel betaalde waarborgsommen en verstrekte bankgaranties;
 • Het opstellen van de eindafrekening gas, water en elektra tussen opdrachtgever en huurder na einde huurovereenkomst en na oplevering van het gehuurde;
 • Werkzaamheden en correspondentie/dossiervorming inzake eventuele huurcommissiezaken en/of andere huurdersbelangenorganisaties;
 • Het maandelijks verzorgen van de huurafrekening(en) met verrekening van de ten laste van opdrachtgever komende uitgaven en inhouding van beheervergoeding(en); Denk hierbij aan het innen van de maandelijkse huur, bewaken huurtermijnen (tijdelijke huurovereenkomsten) van huurachterstanden en het doorvoeren van huurverhogingen. Mocht uw huurder nu een slechte betaalmoraal hebben dan kan uw vastgoedbeheerder ook het incassotraject opstarten of mocht dit niet baten een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Denk hierbij aan debiteurenbeheer en incassoservice. Als ervaren, betrouwbare en doelgerichte professionals hebben wij in iedere situatie oog voor de crediteur én de debiteur. Wij verplaatsen ons in de situatie van de opdrachtgever en debiteur, handelen altijd in goed vertrouwen en hebben kennis van zaken.

Betrouwbare vastgoedbeheerder in Arnhem

Bent u op zoek naar een vastgoedbeheerder in Arnhem? De Gelderse Beheermaatschappij B.V. is een betrouwbare vastgoedbeheer partner. Wij hebben alles in huis voor een langdurig partnerschap. Wilt u tijdens een gesprek kennismaken met ons? U bent welkom op ons kantoor in Oosterbeek nabij Arnhem.


© Copyright De Gelderse Beheermaatschappij B.V. |