Technisch vastgoed beheer door DGB vastgoed

Succesvol vastgoedbeheer begint altijd met kwalitatief hoogwaardig beheer, met name met structureel onderhoud en systematische controle op dit onderhoud en de onderhoudsverplichtingen van de huurder. Onroerend goed dat nauwkeurig gecontroleerd en zorgvuldig onderhouden wordt, behoudt of stijgt in waarde en blijft aantrekkelijk voor huurders. De Gelderse Beheermaatschappij B.V. kan u bij dit technische beheer deskundig adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor uw huurders. Moet er iets gerepareerd worden of is er schade? In overleg met u laten wij herstel en/of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door onze professionele partners. Wij zien erop toe dat de werkzaamheden correct, op tijd en met de juiste kwaliteit worden uitgevoerd. Tevens zorgen wij voor de betalingen en verrekenen dit eenmaal per maand met u middels een huurafrekening. Daarnaast voeren wij bovendien regelmatig inspecties uit. Komen er bij deze inspecties gebreken aan het licht, dan adviseren wij u over het plan van aanpak. Een meerjarenplanning (MJOP) kan in overleg met u worden opgesteld. In dit MJOP staat het (groot) onderhoud beschreven voor de aankomende jaren. Dit geeft u een goed beeld van het toekomstig onderhoud dat nodig is voor uw vastgoed en geeft inzicht in de kosten welke kunnen worden verwacht.

Niet alle onderhoudskosten zijn voor rekening voor u als verhuurder. Er gelden regels welke onderhoudskosten voor een huurder zijn. Wij als vastgoedbeheerder zorgen er dan ook voor dat de onderhoudskosten, welke voor rekening komen van huurders, worden doorbelast aan huurders.

Bij leegstand bezoeken wij met regelmaat de woning en verzorgen een algehele check. Tijdens deze algehele check verrichten wij onder andere de volgende werkzaamheden; controle van de staat van onderhoud en eventuele schade, treffen wij maatregelen bij lagere temperaturen, controleren het tuinonderhoud, verzorgen het doorspoelen van alle afvoeren, verzorgen de postverwerking en alle andere voorkomende werkzaamheden welke bij leegstand van toepassing zijn.

Door dit professionele beheer biedt De Gelderse Beheermaatschappij B.V. u de garantie dat de kwaliteit en de uitstraling en daarmee de waarde van uw vastgoed optimaal blijven. Indien nodig, werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven die wij zorgvuldig geselecteerd hebben op kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Wij vervullen daarbij altijd de regiefunctie: wij initiëren, organiseren en coördineren de werkzaamheden. U heeft dus altijd maar één aanspreekpunt, waar u met al uw vragen terecht kunt, en één contactpersoon, die alles voor u regelt. Wij ontzorgen u in volledig in het technisch onderhoud.

Uw woning en vastgoedportefeuille is in goede handen bij het beheer van De Gelderse Beheermaatschappij B.V. en dat is wel zo’n geruststellende gedachte.

Kom in contact

Technisch vastgoedbeheer bestaat dan ook uit:

  • Huismeester-service
  • Schoonmaak-service
  • Controles ter behoeve van de brandveiligheid
  • 24-uur service (hierbij kunnen huurders 24-7 contact opnemen voor onderhoudsmeldingen)
  • Inschakelen van vakmensen
  • Reparaties en klachten afwikkelingen
  • Begeleiden van grote en kleine onderhoudswerkzaamheden
  • Meer jaren planningen maken
  • Bij het gereedmaken voor verhuur zorgen wij voor de benodigde of gewenste verbouwing.

Bekijk andere vastgoed beheer diensten


© Copyright De Gelderse Beheermaatschappij B.V. |