Voor Huurders

Deze pagina is speciaal ingericht voor huurders van De Gelderse Beheermaatschappij B.V. U als huurder kunt op deze pagina alle relevante informatie vinden die van belang zijn voor uw woning. Lees deze dan ook goed door!

Online portaal

Wilt u een online portaal waar u al uw documenten ten alle tijden kunt inzien en/of een melding wilt maken laat het ons weten en wij zullen er speciaal 1 voor u aanmaken. U kunt dan alles in uw eigen portaal regelen bijvoorbeeld:

  • Informatie onderhoudsabonnement
  • Aanmeldingsformulier onderhoudsabonnement
  • Reparaties doorgeven
  • Administratieve zaken regelen
  • Uw huur opzeggen
  • Naamplaatje bestellen

Heeft u geen online portaal dan hebben wij de noodzakelijke documenten hieronder voor u nog apart vermeld:

Huur opzeggen

U kunt uw huur maandelijks, met inachtneming van één kalendermaand schriftelijk opzeggen. U dient dit voor de 1 e van de maand bij ons kenbaar te maken. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Wij vragen u dan ook om dit formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening te retourneren, bij voorkeur per e-mail (info@dgb-vastgoed.nl) of versturen naar postbus 105, 6860 AC Oostbeek. Hierboven treft u de documenten aan waar u als huurder aan moet voldoen voor een correcte oplevering.

Indien u als bewindvoerder of nabestaande de huurovereenkomst wil opzeggen verzoeken wij u de beschikking bewindvoering of overlijdensakte/uittreksel uit bevolkingsregister als bijlage mee te sturen.

Waarborgsom

Heeft u bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom betaald, dan heeft u bij beëindiging van de huurovereenkomst recht op teruggave, mits er niets meer van u te vorderen dan wel te verrekenen is vanuit de huurvorderingen, service- en/of stookkosten, eindafrekening en/of oplevering. De waarborgsom wordt circa 2 maanden na oplevering automatisch aan u uitgekeerd op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Indien u een bankgarantie heeft verstrekt zullen wij deze rechtstreeks retourneren naar de betreffende bank/kredietinstelling die de bankgarantie heeft verstrekt.

 


© Copyright De Gelderse Beheermaatschappij B.V. |